Garai József  1974-től 1990-ig iskolánk matematika-kémia szakos tanára volt, majd 1990-től 1995-ig az intézmény vezetője. Szomorúan értesültünk váratlan haláláról. Özvegye és családja fájdalmában osztozunk.

Emlékét szeretettel megőrizzük és gondozzuk.
Az iskola tanulói és nevelőtestülete nevében:

                           Szücs János                                                                                    Maczkó Vivien

                                                                                                                                    intézményvezető