Február 17-én lezajlott a XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny iskolai fordulója, Pazaurek Roni 7.a és Weimert Ádám 8.a osztályos tanulók adtak számot földrajzi  ismereteikről többek között ezekben a témakörökben:  Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.  A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek.  Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek. Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – Kárpát-medence felszíne Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.