Heiner Lászlóné, Mara néni (született: Bérces Marianne)  1951-től 1985-ig iskolánk tanítója volt.  Szomorúan értesültünk váratlan haláláról. Családja fájdalmában osztozunk.

Emlékét szeretettel megőrizzük és gondozzuk.
Az iskola tanulói és nevelőtestülete nevében:

Szücs János                                                                                    Maczkó Vivien

                                                                                                         intézményvezető