„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.
(Kölcsey Ferenc)


2023. szeptember 29-e nagy nap volt iskolánk életében, mivel ekkor került sor az EFOP 4. 1. 2-es pályázatunk átadó ünnepélyére, amikor hivatalosan is birtokba vehettük az újonnan épült tornatermünket. Az esemény előkészületeiben minden tanulónk segített és sokan az ünnepi műsorban is részt vettek. Örömteli volt látni, hogy milyen akarattal és igyekezettel készültek erre a délutánra, mindenki érezte, hogy ez egy igazán fontos nap az iskolánk életében.
Nagy öröm volt számunkra, hogy vendégül láthattuk Hajnal Gabriella elnök asszonyt, a Klebelsberg Központ vezetőjét; dr. Hargitai János Urat, térségünk országgyűlési képviselőjét; Käszné Lebő Zsuzsannát, a Mohácsi Tankerületi Központ vezetőjét; a tulajdonos önkormányzatok vezetőit; képviselőket;  a Mohácsi Tankerületi Központ dolgozóit; környékbeli iskolák igazgatóit; iskolánk egykori pedagógusait és számos fontos meghívottat, akik megtiszteltek minket azzal, hogy ezen a délutánon velünk együtt ünnepeltek.
A műsor során felléptek művészeti iskolánk növendékei Wágnerné Tóth Anita Fruzsina és Ahmann Balázs vezetésével; mazsorett csoportunk Hajas Andrea irányításával; alsó tagozatosaink mozgásos és szalagos műsorszámmal Szücsné Pólya Csilla és Kész Judit vezetésével; és iskolánk diákjai különböző sportágak képviseletében Hajas Andrea és Wittmann Tamás koordinálásával.

Az alábbiakban Maczkó Vivien igazgatónő beszédéből idézünk:

„A mai nap különleges alkalom számunkra, és azt hiszem, hogy nem is választhattunk volna ennél megfelelőbb időpontot, hiszen szeptember hónap utolsó péntekje hagyományosan a Magyar Diáksport Napja. Az idei év témája az Öröm a sportban és a testmozgásban, ami ünnepi műsorunk mottója is lett. Nagy öröm, hogy ma egy ilyen szép és modern tornatermet avathatunk fel együtt, ám hosszú út vezetett el idáig.

Iskolánk első tornaterme az 1950-es években épült a későbbi Borászat Rt. épületében, majd 1977-78-ban felépült első iskolai tornatermünk, s 10 évvel később a tornaterem előtti kispálya is aszfaltborítást kapott. Az 1990-es évek végén nagyarányú sportfejlesztések valósultak meg, és élénk sportélet volt iskolánkban, különösen tornában jeleskedtek diákjaink. 2013-ban megújult felső tagozatunk főépülete, a művészeti iskolai épületszárny, és nagyon vártunk arra, hogy egy hozzájuk méltó tornatermünk lehessen a sokat megélt, ám egyre inkább felújításra szoruló épület helyett.

Fenntartónk, a Mohácsi Tankerületi Központ is fontosnak tartja iskoláinak folyamatos fejlesztését, így kiemelt projektként kezelték tornatermünk ügyét is. Nekik köszönhetően tervezők, pénzügyi és oktatásügyi szakemberek sokasága dolgozott pályázatunk sikeréért, s megvalósításáért. 

 „Ahol iskolák gyarapodnak, minden virágzik”- mondta Luther Márton, és a mai napon ennek örömére gyűltünk össze, miután sok-sok ember összefogása és munkája révén felépült új tornatermünk, új művészeti szaktanteremmel, a 21. század igényeinek megfelelően kialakított természettudományi tanteremmel és tornaszobával gazdagodtunk a számos szemléltető eszköz és berendezési tárgy mellett. S közben intézményfejlesztés is megvalósult a Komplex alapprogram bevezetése által, ami a hátránykompenzáció csökkentését célozza.

Örömteli volt látni, ahogyan a gyerekek, kollégák és Villány Város polgárai is nyomon követték a tornaterem sorsát, a régi épület lebontásától egészen az új épület berendezésééig. Egy olyan fejlesztésről beszélhetünk, ami mindenkit foglalkoztatott, hiszen minden környékbeli fiatalnak és idősnek van valamilyen kötődése, szép emléke a sporttal kapcsolatban, és az új tornaterem újabb lehetőségeket nyit meg az iskolai sportkörök és a környékbeli egyesületek számára, ami az egész közösségre építő hatással van. ”
A projektátadó ünnepély videós beszámolója ezen a linken érhető el: https://drive.google.com/file/d/1Y23n8p9GyRvzy2sjQK1sO6PnCpD86sMs/view?usp=sharing

Köszönjük a sok-sok segítséget és felajánlást az előkészületek és az ajándékok összegyűjtése kapcsán.

Köszönjük:
Bock-Báthori Emesének, a Villányi Kikerics Óvodának, a Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Városüzemeltetési Csoportnak és Panta Zoltánnak, a Dolium Pincének, a Gere Pincészetnek, a Bock Pincének, a Günzer Pincészetnek, a Csányi Pincének, Tiffán Ede Pincészetének, a Polgár Pincének, a Schuller Pincének, a Maul Pincének, a Szende Pincének, a Szélig Pincészetnek és a Csiki Pincének a kedves felajánlásokat és a közreműködést.