Ismét eltelt egy év, ismét csatára készültek a 6. osztályosok. A legnagyobb örömünkre idén 16 iskola csapata mérte össze tudását Nagyharsányban, ahol a Helytörténeti Gyűjtemény, az általános iskola és a református parókián zajlott a verseny. A vetélkedő kezdetén Dr. Varga Szabolcs történész,  a Történettudomány Intézet munkatársa tartott előadást a Harsány-hegyi csata emlékművénél, majd kezdetét vette a verseny, amely során 17 állomáson kellett bizonyítania a háromfős csapatoknak tudását, ügyességét és gyorsaságát. Az első helyezést végül a Villányi Törökverők csapat érte el, amelynek tagja volt Lelkes Luca, Lelkes Réka és Lelkes Ádám. Felkészítő tanáruk Magonyiné Maurer Marianna volt. A második helyezett a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, míg a harmadikak az Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola csapata lett. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Az esemény nagy összefogás révén valósult meg, a Mohácsi Tankerületi Központ támogatása mellett a Villányi Általános Iskola és AMI, valamint a Beremendi Általános Iskola és AMI pedagógusai munkacsoportot hoztak létre az eseményhez kapcsolódóan, együtt dolgoztunk a szervezés és a megvalósítás során. És természetesen nagy segítséget nyújtott a Harsány-hegyi Csata Bizottság, akik tíz évvel ezelőtt megálmodták ezt a vetélkedőt, és idén is ötletes feladatokkal várták a gyerekeket. Emellett a Siklósi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális segítői, az Apró Paták Lovassport Egyesület és a Victorem Hagyományőrző Egyesület is kivette a részét a szervezésből.
Mindez nem valósulhatott volna meg  Villány Város Önkormányzata és  Nagyharsány Községi Önkormányzatának támogatása nélkül, akik évről-évre jelentős anyagi támogatást nyújtanak a rendezvény megvalósításához, biztosítják a gyerekek ellátását, a szükséges eszközöket és jutalmakat is. Köszönjük Kollár Csabának, Nagyharsány polgármesterének, hogy a finom ebédet is elkészítette a versenyzőknek.
Nagyon köszönjük nekik, illetve azt is, hogy a Mayer István és Kollár Csaba polgármester uraknak a seregszemle során való közreműködésüket.