Bohár Ervin, aki iskolánk szociális segítője és egyben az Apró Paták Lovas Sport Egyesület hagyományőrző szakosztályának vezetője rendhagyó történelemórát tartott iskolánk 6. osztályos tanulóinak. Ennek keretében mindenki töröknek öltözött, és két órára beiratkozhatott egy janicsár iskolába. Itt megismerkedhettek a korabeli fegyverekkel, a…

tovább

Február 17-én lezajlott a XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny iskolai fordulója, Pazaurek Roni 7.a és Weimert Ádám 8.a osztályos tanulók adtak számot földrajzi  ismereteikről többek között ezekben a témakörökben:  Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.  A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek,…

tovább

„A Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című  EFOP-4.1.2-17-2017-00045 azonosító számú pályázat megvalósításànak első üteme a tornaterem építése lesz. Így a kivitelező cég munkatársai hozzáfogtak a meglévő tornaterem lebontásához. Ennek…

tovább